Мечки
Мечки / НП Централен Балкан
Сред основните цели на национален парк „Централен Балкан“ е и да опазва видовете и техните местообитания. В него дивите животните се движат свободно, като понякога дори използват създадените от човека пътища и пътеки. Винаги, когато излизаме на разходка сред природата трябва да имаме предвид, че срещите с дивите животни са възможни и нашето поведение трябва да е съобразено с тях.
 

Мечоците Пламен и Андрей „изпратиха“ първите SMS от Централен Балкан


Кафявата мечка е най-едрия хищник в България. Срещите с нея могат да бъдат както приятни, така и опасни. Ето и някои неща, които може да направите за да ограничите възможността за неприятни последствия.
 

Мониторинг на кафявата мечка в НП Централен Балкан


Предотвратяване на нежелани срещи 

Повечето животни се страхуват от хората и избягват срещите си с тях. Обикновено такива се случват когато животното не е усетило човешкото присъствие. За да избегнете нежеланата среща създавайте шум (говорене на висок глас, подвикване, свирене и др.), който да издава вашето присъствие.

Реакция при среща с хищник 

В никакъв случай не бягайте! Това би предизвикало хищника да ви преследва и нападне. Най-добрия вариант е да се отдалечите бавно по обратния път, без да обръщате гръб на животното. Привлечете неговото внимание, но вече без да викате или ръкомахате. Най-добре е да говорите тихо и успокоително, така че то да знае, че сте там, без да го уплашите.

Защита при нападение 

В повечето случаи животните нападат хора, когато са уплашени, от любопитство или защитавайки малките си. В такива случаи трябва да легнете на земята по очи или свити на кълбо и да покриете с ръце главата и врата си. Ако ви подгони хвърлете настрани раница, връхна дреха или др., които могат да привлекат вниманието ѝ.

Какво да правим ако забележим мече?

Мечето рядко се отдалечава от майка си, а подобна среща е от малкото причини мечка да нападне човек. В такива случаи, се отдалечете от мястото в посоката, от която сте дошли.
 

Андрей е четвъртата маркирана мечка в НП „Централен Балкан"


Когато мечето е останало без майка, то е объркано и любопитно. Възможно е да търси контакт с хората, за да си набави храна. В тези случаи  най-грешното, което може да се направи е да му бъде дадена храна или да бъде уловено. Губейки страха си от човека, то не само няма да оцелее в природата, но е възможно да ни причини вреди.

Имайте предвид, че:

Кафявата мечка е защитен вид – включена е в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, съгласно който се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;

Съгласно Наказателния кодекс на Република България (чл. 278 д)  всяко едно посегателство върху кафявата мечка се наказва със лишаване от свобода до 5 години и с глоба от 2 000 до 20 000 лева.

В случай на среща с кафява мечка на територията на национален парк „Централен Балкан“ е необходимо да информирате:

Дирекция „НП Централен Балкан“: 

тел.  066 80 12 77 – всеки делничен ден от 8:00 до 16:30 часа
GSM 0889862219

е-mail: office@centralbalkan.bg

Сдружение за дива природа „Балкани“

0876482611 – Владимир Тодоров