Инспектор Галина Илиева от РДПБЗН - Габрово с отличие в Националния конкурс „Пожарникар на годината - 2017”
Инспектор Галина Илиева от РДПБЗН - Габрово с отличие в Националния конкурс „Пожарникар на годината - 2017” / ОД МВР Габрово
На тържествена церемония, проведена в зала „Концертна” на Централния военен клуб в столицата, бяха връчени наградите от 23-то издание на Националния конкурс „Пожарникар на годината - 2017”.   

Съгласно регламента, титлата „Пожарникар на годината" се присъжда в четири раздела за държавни служители на ръководна, изпълнителска и младши изпълнителска длъжност, от които победители и подгласници, работещи в съответното направление на дейност.

За поредна година служител от РДПБЗН - Габрово е отличен в заключителния етап на конкурса.  Подгласник в Раздел „Г" – „Пожарникар на годината от направление „Превенция", осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях", е инж. Галина Илиева - инспектор по защита на населението ІV степен в група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Габрово.

Галина Илиева е родена на 06 юли 1961 г. в Габрово. Завършила е висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ във ВМЕИ - гр. Варна. Завършила е и двадесет и пет седмичен курс за първоначално професионално обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” към Академия на МВР гр. София.

В системата на МВР постъпва през 2011 г. В момента изпълнява длъжността инспектор по защита на населението в група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Габрово при ГДПБЗН – МВР.

Основният принос на инспектор Илиева към дейността на службата е организирането на доброволното движение в областта и обучението на подрастващите. Галина Иванова подпомага методически обучението по защита при бедствия на населението на територията на област Габрово. Провела е почти 40 занятия с участието на близо 1300 ученици от втори и шести клас, участвала е и при проиграване на Плановете за защита при бедствия на над 700 ученици и училищен персонал, активно участва в организирането и провеждането на зелено училище на територията на приключенски парк „Незабравка“, с. Поповци. 

В изпълнение на Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2016/2017 г., активно участва в организиране и провеждане на общинските и областния кръг от националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” и областния кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”.

На проведеното през м.юни в Бургас XV национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” отборът на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" – Габрово, който Галина Илиева ръководи, се класира на второ място в конкуренция с 28 отбора от цялата страна.

В рамките на проведената днес церемония по връчване на отличията „Пожарникар на годината-2017“ бе организиран и благотворителен търг с рисунките на победителите за 2017 г. от международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”.

В търга бе включена и рисунката на 9-годишния Кубрат Кръстев от Дневен център за деца с увреждания гр. Габрово, класиран на второ място в категория „Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение“ от националния етап на конкурса. Със събраните средства ще бъдат подпомогнати деца на загинали или пострадали служители от ГДПБЗН.