„Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“
„Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ / НП Централен Балкан
Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Проектът бе сред 117-те кандидати в 10-то юбилейно издание на кампанията и един от петте одобрени в раздел  Екопроекти. С него дирекцията на парка ще насочи усилията си за изграждането на център за еднодневен отдих, с интерпретация на екосистеми и видове с висок природозащитен статус. 

Избраното място е  близо до резерват „Козя стена“ и хижа „Хайдушка песен“.  Целта е да се създаде привлекателно място, достъпно за хора с различна физическа подготовка и за опазване на природозначими местообитания и видове чрез информирано поведение на посетителите.