Безопасността на въжения мост в Царева ливада не може да се провери, изясняват кой е собственик
Безопасността на въжения мост в Царева ливада не може да се провери, изясняват кой е собственик / Dariknews.bg, архив

Въжен мост в село Царева ливада е единственото непроверено за безопасност съоръжение от подобен тип на териториите на областите Габрово, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Русе.

Причината е, че не се знае кой е собственик, тъй като този мост е бил поставен преди 50 години. В момента се изяснява кой е отговорен за съоръжението.

Предприемане на незабавни мерки, във връзка с опасните въжени мостове, разпореди прокуратурата на кметовете на общини от района на Апелативна прокуратура Велико Тръново.

Проверката е по реда на надзора за законност и се извърши по разпореждане на Върховна административна прокуратура. Организацията на проверките е осъществена от окръжните прокуратури и извършена съвместно с кметовете на общините чрез комисии, които са инспектирали въжените мостове на територията на всички общини в петте области от района на Апелативна прокуратура Велико Търново.

Проверени са всички съоръжения в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе. Целта е да се установи състоянието на въжените мостове към момента и тяхната безопасност за ползване.

Проверката е установила 23 въжени моста, неотговарящи на техническите изисквания за безопасност. За всички констатирани неизправности прокуратурата е изпратила предложения до кметовете на общини за вземане на незабавни мерки.