Архитекти и етнографи проучват строителните занаяти и архитектурата на села от област Габрово
Архитекти и етнографи проучват строителните занаяти и архитектурата на села от област Габрово / Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти”
Проучване на нематериално и материално културно наследство, свързано с народната архитектура в села от област Габрово ще бъде направено от 20 до 22 юли от представители на Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти”, ЕМО „Етър“ и доброволци. Ще бъдат изследвани строителни занаяти и архитектурни обекти -  жилищни сгради и помощни постройки, свързани с бита и културата на местното население.

Мещра
Архитекти и етнографи проучват строителните занаяти и архитектурата на села от област Габрово

Екипът ще извърши архитектурно заснемане на сгради в селата Енчовци, Станчов хан, Скорците, Носеите – малки населени места от Община Трявна и Горнова могила, Съботковци и Източник, разположени на територията на Община Габрово.

Мещра
Архитекти и етнографи проучват строителните занаяти и архитектурата на села от област Габрово

Събраните материали от проучванията ще бъдат представени в изложба. Предвижда се създаване на 3D модел на подробно заснет обект. Ще бъдат набелязани обекти, които по-късно ще се проучват от Сдружение „Мещра” и от ЕМО „Етър”.

Да, ние можем да запазим същността си на българи в глобалния свят!

Теренното проучване през периода 20-22 юли 2018 година се реализира по проект „Строителните занаяти на Стара планина”, финансиран по Програма „Културно наследство“ към НФ „Култура”. Проектът се изпълнява от Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти” в партньорство с ЕМО „Етър”, ИЕФЕМ-БАН и НГПИ „Тревненска школа“.

Няма готови решения за съхраняване на културното наследство

Мещра
Архитекти и етнографи проучват строителните занаяти и архитектурата на села от област Габрово

В Сдружението членуват млади архитекти и инженери. Неговата основна задача е опазване на културното и природното наследство, изследване и документиране на архитектурни образци, организиране и осъществяване на практически занимания с традиционни строителни материали и техники.

Мещра
Архитекти и етнографи проучват строителните занаяти и архитектурата на села от област Габрово