„Капачки за бъдещето”
„Капачки за бъдещето” / Община Дряново
За две седмици дряновци успяха да напълнят Сърце от инициативата „Капачки за бъдещето”, разположено в тревната площ срещу сградата на полицията в Дряново. 

Дряновец иска да монтира в родния си град Сърце за събиране на „Капачки за бъдещето”

Събраните капачки ще се съхраняват в специално регистрирания за целта от Община Дрянов пункт. През есента се очаква да се обяви националната кампания и те ще бъдат транспортирани и предадени за каузата „Капачки за бъдещето”.

Това обяви кметът инж. Мирослав Семов, който призова съгражданите си да продължат да действат в дух на единност и в името на доброто! Инж. Семов отправи благодарност за активността на хората и тяхната съпричастност.

Сърце от инициативата „Капачки за бъдещето” ще бъде монтирано до края на юли в Дряново

Дряново
„Капачки за бъдещето”