/ iStock/Getty Images
Над 320 лебеди зимуват в обработваеми земи в района на Шабленския езерен комплекс в Крайморска Добруджа,  съобщиха от Българско дружество за защита на птиците. 

Оттам информират, че 2/3 от тях са били тундрови лебеди, а останалите – пойни. 

И двата вида са защитени на територията на страната и са включени в Червената книга на България.

Михаил Илиев/БДЗП

За разлика от третия вид лебед - немия, който се размножава и се среща целогодишно у нас, тези два вида са далечни мигранти и, подобно на червеногушите и големите белочели гъски, пристигат у нас през зимата от северните части на Палеарктика.

Преди няколко години в района на Дуранкулашкото езеро беше регистриран тундров лебед, маркиран с нашийник, от тундрата на полуостров Ямал, Русия.

Михаил Илиев/БДЗП

Наблюдава се трайна тенденция в последните 5 години за увеличаване на броя на зимуващите тундрови лебеди в Крайморска Добруджа.

Компания на лебедите правиха и сиви жерава.