Заседава Общинският съвет на Добрич
Заседава Общинският съвет на Добрич / netinfo
Първото за 2009 година заседание на Общинския съвет ще се проведе днес от 9.00 часа в залата на кметството. Общинските съветници ще определят таксата за битови отпадъци за тази година. Предлага се таксата от 1,8 промила върху данъчната оценка за жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия да бъде запазена.
Заседава Общинският съвет на Добрич
netinfo

Местният парламент трябва да приеме и план-сметката на разходите за услугите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване. Разчетите на общината сочат, че за 2009 година за чистотата на Добрич са нужни 4 млн.002 хил.388 лв.

Ще бъде определен концесионер на Стоматологичната поликлиника. Общинските съветници освен това ще отчетат работата си през второто шестмесечие на миналата година.