/ Снимка: Дарик, архив
Започна изплащането на еднократната помощ от 300 лв. на стопанство  в  област Силистра. Право на тази помощ имат  138 стопанства по списък, изпратен в Министерството на земеделието, храните и горите.
 
Изплащането   става по утвърден график, съгласуван с кметовете на населените места за часовете и мястото на получаване на обезщетенията. Право на обезщетение имат стопаните с до 5 броя прасета за угояване, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите след доброволно усвояване на месото от прасетата.