/ БГНЕС, архив
През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Добрич е започнал строежът на 15 жилищни сгради с 20 жилища в тях. Разгънатата им площ е 3 640 кв.м. Започнати са и 17 други сгради с 20 491 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите блокове намаляват с 51.6%, а другите сгради - с 26.1%, но тяхната площ е с 181% по-голяма. В сравнение със същия период на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 48.3%, а останалите - с 46.9%.    

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в Добричко са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 46 жилища в тях и със 7 343 кв.м разгъната застроена площ и на 18 други сгради със 7 892 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят им намалява с 23.3%, докато застроената им площ и броят на жилищата в тях нарастват съответно с 34.8 и 21.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 48.6%, а разгънатата им застроена площ с 65.1%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 32.4%, жилищата в тях - с 22.0%, но разгънатата им застроена площ нараства с 5.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради спада със 76.0%, а общата  им застроена площ - с 89.1%.