Строителните работи по корекцията на Суха река се изпълняват с срок
Строителните работи по корекцията на Суха река се изпълняват с срок / Областна администрация Добрич, архив

Строителните работи по корекцията Суха река се изпълняват с добро качество и темпове и при липса на екстремални природни условия ще бъдат завършени в определения срок до 5 юли т.г., съобщават от „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море - Варна.

Корекцята обхваща дерето на реката от яз.Златия 1 до 500 метра от язовирната стена на яз.Одринци, с дължина 6 км. В момента се работи се по първия етап от проекта, като строителството се извършва според хидротехническите изисквания на принципа „отдолу-нагоре“, т.е. срещу течението /от яз.Златия 1 към с.Долина/.

Община Добричка вече е информирала Областния управител д-р Маргарита Новоселска за предприетите необходими действия и процедури за осигуряване на финансови средства. Отправено е искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за финансиране в размер на 1 974 946 лева за изпълнение на II-ри и III-ти етап на строежа.

Информацията за хода на строителните работи е предоставена на областната управа от „Напоителни системи” във връзка с перманентно възникващи въпроси за ситуацията около язовир „Одринци“. В нея се казва още:

„С цел да не се пречи на дейностите по корекцията, ръководството на „Напоителни системи” - Варна взе решение за спиране на източването от язовир „Одринци“ след достигане на воден обем в язовира от порядъка на 8 млн.м3. До определения като горна граница обем от 12 млн.м3 (при 24 млн.м3 проектен) остава резерв от 4 млн.м3. Това се направи с цел да има достатъчно свободен резервен обем, за да се създаде възможност на изпълнителя на корекцията да работи без опасност от източване на язовира, което сериозно би затруднило строителството. В случая, понятието „достатъчно свободен резервен обем“ е условно, защото той ще е достатъчен при наличие на малък приток като сегашния, но при формиране на висока вълна, най-вероятно ще се окаже недостатъчен и ще се наложи контролирано източване.

От момента на спиране на източването в края на м.март до сега, обемът се е повишил с два млн.м3 и практически свободният резервен обем също е около два млн.м3. Благоприятното е това, че тенденцията е към намаляване размера на притока и съответно плавно понижение на котата на водното ниво и увеличаване на свободния обем.”

Дарик припомня, че преди дни жители на селата Одринци и Долина се оплакаха, че не се предприемат мерки за почистване на коритото на Суха река и ако се наложи контролирано източване на яз.Одринци, земите им пак ще бъдат залети, както това се случи след наводненията в края на януари.