Само за 2 часа наблюдаваха 18 вида птици в парка на Добрич
Само за 2 часа наблюдаваха 18 вида птици в парка на Добрич / bg.wikipedia.org

140 птици от 18 вида са наблюдавани за по-малко от 2 часа в парка на Добрич в събота, съобщи Ивайло Иванов от Българското дружество за защита на птиците. Наблюдението беше организирано в рамките на Европейските дни на птиците, които се отбелязват в първия уикенд на октомври.

През Добрич преминава Суха река, която служи за естествен миграционен път за дребните пойни птици и това обуславя богатото видово разнообразие в града, обясни Иванов. Затова наред с посевната врана и скореца орнитолозите са наблюдавали планинска чинка и  елшовата скатия - планинските видове, които в момента се придвижват към местата на зимуване.

По време на инициативата са демонстрирани способите за наблюдение на птици през бинокъл и зрителна тръба, боравенето със специализирана книга за отчитане на данните и последователността на отразяване на различните детайли по наблюдението. Данните за най-интересните и често наблюдавани видове птици ще бъдат изпратени за обработка към централата на БДЗП и Чешкото орнитоложко дружество, което е международен координатор на Европейските дни на птиците през 2012 година.

Европейските дни на птиците се провеждат традиционно от 1993 г. през първия уикенд на октомври и са обща инициатива на природозащитните организации, членове на BirdLife International. Тази година в нея се включват 40 страни от Европа и Азия, сред които е и България. Целта на инициативата е да насърчи колкото се може повече хора да наблюдават птиците и да записват своите наблюдения. Европейските дни на птиците се стремят да повишат информираността по въпроси, свързани с миграцията на птиците и да обединят общите усилия, необходими за спасяване на застрашените видове и техните местообитания.