/ iStock/Getty Images
Днес се отбелязва Световният ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване нивата на неговото потребление.
 
НПО с идея: и доброволци да контролират спазва ли се забраната за пушене в заведенията

От РЗИ предоставят на гражданите за ползване Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене, който се намира на ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 57. През миналата година в консултативния кабинет е оказана индивидуална и групова помощ на общо 426 лица, от които 219 жени и 207 мъже. Потърсилите консултативна помощ са на възраст от 14 до 75 години.
 

Сред пушачите с най-висок относителен дял са редовните пушачи – 18.07%  (от 11 до 20 цигари дневно), следвани от пушачите с никотинова зависимост – 17.37% (над 20 цигари дневно). За популяризиране дейността на кабинета е осъществена изнесена негова форма в градовете Каварна, Шабла, Балчик, Ген. Тошево, Тервел.

30% от 15-годишните момичета у нас пушат редовно

По повод Световния ден без тютюнопушене, Регионална здравна инспекция – Добрич проведе информационна кампания и мероприятия, включващи различни възрастови и целеви групи.
 
Направени са измервания на въглеродния монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с апарат Smoker lyzer.
 
Eлектронните цигари не са разрешение на проблема с тютюнопушенето

Днес, съвместно с община Добричка и СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в с. Карапелит, ще действа изнесен консултативен кабинет с консултации за отказ от тютюнопушене, разпространение на информационни материали, беседи.
 
С цел формиране на отрицателно поведение към тютюнопушенето за най-малките са осигурени образователни книжки „Ако животните можеха да говорят…“, „Оцвети и помисли“ и демонстрация с пушещ макет.