/ Дарик Добрич
Община Добрич и Община Меджидия си партнират в проект, финансиран с 6.8 млн.евро по Трансграничната програма Интеррег – ос „Добре свързан регион“. Целта е да се подобри инфраструктурата в двете общини. Началото е поставено през април 2018 г., финалът е април 2021 г.
 
Откриха ремонтирания участък от пътя Добрич-Кардам

В Добрич
се усвояват 4.1 млн. евро, с които се прави цялостен ремонт на бул. „Добруджа“ - участъка, водещ до квартал „Рилци“, както и на ул. „Никола Петков“ – ключова за свързването на най-големите жилищни комплекси в града. Общата им дължина е 7.6 км. Кметът Йордан Йорданов подчерта, че тези трасета не са рехабилитирани от 30-40 години. И на двете места ремонтните дейности са започнали. Те се изпълняват от ДЗЗД Развитие - Варна и Пътно строителство - Добрич.

Ул. Никола Петков
Дарик Добрич

Очаква се ремонтите да завършат в края на юни, началото на юли. Подменят се тротоарни настилки, бордюри и уличното осветление, което ще се окабелява подземно, като в шахтите ще минават и всички други комуникации на оператори. Ще се положат два нови пласта асфалт. По бул. „Добруджа“ ще се ремонтира и мостовото съоръжение над ЖП линията. Ще се изградят велоалеи.
 

Стартира мащабният ремонт в ОУ "Христо Ботев"

В община Меджидия в Румъния се ремонтират 15 улици с дължина 6 км.
Градският управител Богдан Мoшеску подчерта, че и двата града приличат на строителни площадки в момента, което води до дискомфорт на гражданите, но е за добро, защото след финала на дейностите ще се очертае положителният ефект. Той насърчи местната управа в Добрич да следва визията си и да не се отказва да прави всичко в полза на жителите на града, които след време ще оценят направеното. В румънската община, освен улиците по проекта, в момента се ремонтират основно болницата и поликлиниката, 7 детски градини, 2 училища, общо 70 улици. Строят се нови 6 блока за млади семейства и се подменя електричеството с по-интелигентно с подземно окабеляване.
 
И от двете общини откроиха доброто партньорство помежду си и си пожелаха и други общи проекти занапред.