ОбС Добрич
ОбС Добрич / Дарик Добрич
Има предложения за добавяне на още улици в синята зона
Съветниците на Добрич одобриха предложена от администрацията нова Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците. С нея се правят съществени промени в документа, който е в сила от 2011 г. Разширява се „синята зона“ за платено паркиране, регулира се ползването на "паяк" за вдигане на нарушителите и се внедрява заплащане със СМС.
 
„Синята зона“ се увеличава с два нови участъка – по бул.“Трети март“ от кръговото на ул.“Ген. Колев“ до музея в градския парк; както и по бул.“Добруджа“ – от бул.“25 септември“ до ул.“Отец Паисий“. В залата бе споделено, че по време на обсъждането по Постоянни комисии на тази докладна, са възникнали още много предложения за разширяване на „синята зона“. Те са за улиците „Славянска“, „Страцин“, „Полк. Дрангов“, „Вихър“, „Райко Даскалов“, "Хр. Смирненски", "Екзарх Йосиф" и др. Кметът и съветниците се обединиха около идеята всички те да бъдат в дневния ред на бъдещо разширено заседание на ПК по транспорт, където да се поканят и представители на КАТ.
 
Идеята да се прибави ул.“Страцин“ в „синята зона“ среща скептичност от страна на администрацията, коментира кметът Йордан Йорданов в залата. Той обясни, че това би създало допълнително затруднения за влизане в нея на пожарни и други специализирани автомобили. „Имахме предложение към Областна управа да предоставят за паркинг имот зад „Централ“ – държавна собственост“, посочи кметът, „но оттам отхвърлиха искането ни.“ Съветниците взеха решение да изпратят ново писмо до Областна администрация с искане за създаване на паркинг в този имот, което да спомогне облекчаването на движението по претоварената ул.“Страцин“, която единствена води до сградите на Общината и на самата Областна управа.
 
Кметът обеща до месец след влизането в сила на решенията на ОбС да бъде въведен в експлоатация общински автомобил тип „паяк“, който ще вдига нарушителите. Колите им ще бъдат извозвани до паркинг, откъдето ще се връщат на собствениците след налагане на глоба. Най-вероятно паркингът ще бъде в кв.“Балик“, но се търсят и други възможности, посочи кметът. В този срок ще бъдат създадени и номерата за СМС плащане за паркиране, ще се сложат и табели по улиците със "синя зона".