/ ThinkStock/Getty Images
Темата на Световния ден на водата през 2019 година е „Вода за всички!", в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 година. Чрез мотото на кампанията "Всеки е важен!“ се акцентира, че правото на достъп до вода е основно човешко право и никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода, без опасност от замърсяване.
 
Днес милиарди хора по света все още са лишени от достъп до питейна вода и ежедневно се борят за своето оцеляване и развитие.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март, от 1993 година, с цел привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й.

НИМХ отбелязва Деня на водата и Ден на метеорологията
 
По повод на Световния ден на водата РЗИ – Добрич предвижда провеждане на няколко прояви .
 
В художествената галерия  на СУ „Петко Рачов Славейков“ в Добрич ще бъде подредена изложба с картини на тема „Водата е за всички“. Участници в изложбата са ученици от първи до четвърти клас. В ученическото общежитие в Ген. Тошево ще се проведе беседа на тема „Защо е важна водата“. В СУ „Асен Златаров“ в Шабла,  съвместно с медицински специалист, ще се проведе забавна игра с ученици от началните класове, които с отпечатъците на своите длани върху бяло платно ще оформят голяма водна капка.