Природозащитници  се обявиха против ново голф игрище край Балчик
Природозащитници се обявиха против ново голф игрище край Балчик / forthenature.org

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" се обяви срещу плановете да се построи ново голф игрище върху близо 1500 декара край Балчик в защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. В писмо до медиите се посочва, че поредното голф игрище ще съсипе и последните черноморски степи със застрашени видове птици.

Става въпрос за „Момчил голф и голф игрище“, което е планирано да се изгради върху редки степи, в които се срещат голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, включително и силно застрашени видове като вечерната ветрушка и степния блатар, както и други видове като шипобедрена костенурка, пъстър смок и два вида пор, посочват от коалицията.

Съобщава се още, че местни жители са сформирали гражданска група и събират протестна подписка за противопоставяне на поредния мегаломански проект по Черноморието. Ако бъде изградено, новото голф игрище край Балчик ще унищожи 40% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона, подчертават природозащитниците.

Те допълват, че поради унищожаване на степни местообитания в защитени зони „Комплекс Калиакра” и „Белите скали”, включително поради изграждане на голф игрища, срещу България вече има заведено съдебно дело в Европейския съд и има опасност страната ни да плати големи финансови глоби. С новото намерението за изграждане на голф комплекс и вилно селище върху степни местообитания инвеститорът и община Балчик съзнателно поставят страната ни в нова неизгодна ситуация и риск от допълнителни финансови загуби поради неспазване на европейското природозащитно законодателство.

Редките степни местообитания са строго защитени, както в Натура 2000, така и извън нея, на територията на цялата страна, но те са локализирани единствено в Добруджа. По Черноморското крайбрежие могат да бъдат опазени само на въпросното място, посочват още от коалицията.