Приключва проектът за корекция на река Добричка
Приключва проектът за корекция на река Добричка / Дарик Добрич, Валентина Добринчева

Приключва работата по проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р.Добричка", съобщавта от общината. Общата му стойност е 909 687 лева, с участие на общината - 45 822 лева.

Строително ремонтните работи бяха извършени от фирма "Екострой". За изграждането на новата корекция от 3100 метра в участъка от моста на околовръстен път до началото на градския парк бяха усвоени 683 600 лева. Извършените са почистване на растителността около и в канала, на коритото от наноси и отпадъци; монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения; геодезическо трасиране на оси и контури и др. С останалите средства по договора през миналата година бе почистена избуялата растителност и коритото, бяха ремонтирани най-компрометираните участъци от началото на градски парк „Свети Георги" до вливането на дере „Сердика" в реката.

Изпълнените дейности са съобразени напълно с изискванията за опазване на околната среда. Почистването на натрупалите се битови и други отпадъци промени екологичните показатели на водата и коритото. Растителността, обрасла в и около коритото на реката, е почистена така, че да не се засяга или променя ландшафта. Изпълнените строително-ремонтни работи намаляват опасността от активизиране на ерозионни процеси в района. Повишена е сигурността за жителите и гостите на града чрез сведената до минимум опасност от наводнения и преливане на реката, отбелязват от общината.