Окръжен съд Добрич
Окръжен съд Добрич / Дарик Добрич
Окръжният съд в Добрич проведе съдебно заседание по дело, образувано по молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД - село Църква, община Балчик, в което за пореден път от страна на дружеството не бяха предоставени всички документи, необходими за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза.

В Окръжния съд са постъпили две молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД 
 
Съдът обяви, че с нарочно определение за последен път ще задължи „Евроманган“ да представи нужната документация и ще посочи в какъв срок трябва да бъде сторено това.
        
По искане на един от кредиторите бе допусната и допълнителна задача към назначената съдебно-счетоводна експертиза.

Министерството на енергетиката прекрати договора за концесия за мина „Оброчище”
        
Производството по делото е образувано по молби, внесени в началото на тази година от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - София и "Енерго Про Продажби"АД - Варна заради неизплатени трудови възнаграждения на работници и непогасени задължения за доставка на електроенергия. Двата иска се разглеждат в едно производство, след като Окръжният съд прецени, че са налице законовите предпоставки за служебното им съединяване.
        
Следващото заседание по делото е насрочено за 29 октомври, от 11 часа.