Председателят на областната строителна камара: Браншът излиза от кризата
Председателят на областната строителна камара: Браншът излиза от кризата / Дарик Добрич

Строителният бранш в по-голямата си част излиза от кризата и очаквам период на сериозен растеж, заяви в интервю за Дарик председателят на Областното представителство на Българската строителна камара инж. Валентин Зеленченко. Това по-думите му се дължи основно на работата по проеките, изпълнявани с европейско финансиране. Той поясни, че по-малките фирми не могат да участват в големи поръчки по проектите, но успяват да се класират като подизпълнители. Наблюдава се известно раздвижване и в жилищното строителство, което се свързва с интереса на чужденците - главно руснаци, към купуване на имоти по Черноморието.

В Добричка област има около 80 строителни фирми, които са вписани в националния строителен регистър. Преобладаващата част от тях са малки дружества с персонал от 5 до максимум 20 човека, обясни инж. Зеленченко.

Сред проблемите в бранша той открои сивия сектор, който засяга най-вече малките фирми, които се занимават с ремонтна дейност. Изрядните фирми си плащат всички лицензи, осгуровки и данъци, а работата им се отнема от малки бригади с по двама-трима човека, които работят на черно и предлгат по-ниски цени, посочи Зеленченко.

Сериозен е и проблемът с липсата на достатъчно квалифицирани кадри, тъй като голяма част от подготвените работници, техници и инженери се насочват към големите градове и чужбина, а едновременно с това Професионалната гимназия  по строителство в Добрич не подготвя достатъчно млади кадри. По тази причина строителната камара в Добрич е започнала инициативи в помощ на учебното заведение. За учениците са осигурени учебници и учебни помагала, повечето фирми приемат стажанти от гимназията, подкрепя се идеята училището, което сега се намира в края на града, да се премести в центъра, например в сградата на бившето училище „Отец Паисий”.
По думите на Зеленченко това ще облекчи учениците, които в по-голямата си част са от селата и губят много време за пътуване с автобус до Добрич и после до края на града.

Валентин Зеленченко е избран за председател на строителната камара в Добрич  от месец септември миналата година. Той е изпълнителен директор на фирма „Пътно строителство”, работи в строителния бранш от 29 години. Инж. Зеленченко наследи на поста Илия Михайлов, който беше начело на организацията в продължение на позволените по устав два последователни тригодишни мандата.

В близко време новото ръководство на регионалната камара планира организирането на среща с камарата на строителите в съседна Румъния. Целта е да се установи сътрудничество и фирмите от двете страни да си взаимодействат при доставката на материали и осигуряване на работна ръка.