Поставиха проследяващи устройства на застрашен вид гъски
Поставиха проследяващи устройства на застрашен вид гъски / БДЗП

Орнитолозите от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Тръста за водолюбивите птици и влажните зони (WWT) - Великобритания успяха да уловят 93 червеногуши и 28 големи  белочели гъски, на които бяха поставени цветни пръстени, а на част от червеногушите и миниатюрни предаватели, съобщиха от БДЗП. Уникалнoто изследване, целящо проследяването на поведението и движението на птиците в района на традиционното им зимовище около езерата Шабла и Дуранкулак, се провежда в рамките на проект „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска”, финансиран от програма Life + на Европейския съюз.

Телеметрията е един от модерните методи за проучване на птиците, който много малко организации у нас биха могли да си позволят да реализират. БДЗП е новатор в това отношение и успешно въведе телеметричните изследвания в областта на зоологичните проучвания още през 1995г. Екипът на проекта продължи успеха от зимата на 2011 г., когато БДЗП за първи път в света използва GPS предаватели за изследване на зимуващите червеногуши гъски и проведе първото в света успешно телеметрично проучване на този световно застрашен вид.

Поставиха проследяващи устройства на застрашен вид гъски
netinfo

Този път освен GPS предаватели, чрез които се събира детайлна информация за придвижването на  птиците в района през зимните месеци, експертите поставиха и сателитни. Сателитните предаватели дават възможност да се проследи миграцията на гъските по целия им прелетен път до Сибир, за където те ще потеглят само след месец. Това поставя България във водеща позиция в изследването и опазването на този застрашен от изчезване вид. Това е един ключов етап от близо 20 годишните проучвания на червеногушата гъска, извършвани от БДЗП в района на Приморска Добруджа.

Миниустройствата се прикачват като ранички върху гъските, а сигналите се приемат от спътников сателит. Те са предоставени от престижната организация „Тръст за водолюбивите птици и влажните зони“ във Великобритания (WWT), където технологията се използва успешно от няколко години. Освен WWT, в дейностите по проекта за опазване на червеногушата гъска съвместно с БДЗП работят земеделска кооперация „Кирилови“ ООД , Ловно-рибарското сдружение в Шабла и още една международна организация от Великобритания - Кралското дружество за защита на птиците.

Поставиха проследяващи устройства на застрашен вид гъски
netinfo