/ Дарик Добрич
Запазва се тенденцията за увеличаване на площите засети с лавандулови насаждения в Добричко, като само през последната година почти са се удвоили и достигат 72 239 дка. (За сравнение през 2016 г. са били 6 900 дка).

Приключва жътвата на ечемика в Добричко

Започна прибирането на маслодайната култура, като добивите са по-високи спрямо предходните години. Специалистите обаче прогнозират, че зачестилите дъждовни дни могат да окажат негативно влияние на кампанията, тъй като за по-добри показатели по-благоприятно е слънчевото и сухо време.
 
В Добричка област намаляват площите с царевица, слънчоглед и ечемик за сметка на увеличените площи с пшеница, показват данните на Областна дирекция „Земеделие“. През последната година са засети повече ниви с маслодайната рапица -189 446 дка, но трайното засушаване през миналата есен и безснежната зима доведоха до пропадането в различна степен на около 60 000 дка. По-голяма част от тях стопаните разораха и презасяха със слънчоглед и царевица. По-ниски са добивите от рапица, показват резултатите от започналото прибиране, което е на около 34%.
 
Трайно намаляха площите, които се засаждат с ечемик в региона и жътвата му приключи бързо при добри средни добиви от 549 кг/дка. 
 
Откриха втора дестилерия на фирма „Есетере“ в Добрич

Развитието на пшеницата е забавено
поради сухата есен и безснежната зима, но пролетните валежи са го възстановили в по-голяма степен, отчитат още от Дирекцията. Средните добиви при прибрани около 48% са 536 кг/дка, но в отделни общини се наблюдават и от порядъка на 610-625 кг/дка (Добрич, Добричка.

По-ниски са показателите засега в Шабла и Крушари – 450-480 кг/дка, където и пролетните количества валежи бяха по-слаби. Най-напреднала е жътвата в Каварна  - на около 93% при среден добив около 550 кг/дка. В кампанията към момента участват 448 зърнокомбайни.