Отчитат постигнатото по проект „Шанс за по-добър живот”
Отчитат постигнатото по проект „Шанс за по-добър живот” / Дарик Добрич,архив

Постигнатите резултати по проект „Шанс за по-добър живот” ще бъдат представени от 11.00 часа в бизнес - залата на община Добрич, информират от кметството.

Основна цел на проекта е да се  замени институционалната грижа за 56 деца и младежи с увреждания от специализирани институции и от общността, чрез предоставяне на нов вид социални услуги  в 4-те Центъра за настаняване от семеен тип в град Добрич.

По време на събитието ще бъдат представени резултатите от стартирането на дейностите през ноември 2014г. до настоящия момент.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.