Организират семинар за съвременните методи за напояване в овощарството

Организират семинар за съвременните методи за напояване в овощарството
Организират семинар за съвременните методи за напояване в овощарството / DarikNews.bg, архив

Информационна среща на тема „Съвременни методи за напояване в овощарството” ще се състои на 26 октомври от 9.30 часа в зала Европа на областната администрация. Семинарът се организира от Националната служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия.

Семинарната част включва следните теми: „Системи за напояване – видове и използване”, „Управление на поливния процес – проблеми и фактори на успеха”, „Интензивно отглеждане на костилкови овощни видове и значение на системите за напояване”, „Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014 – 2020”.

Ще бъде направена демонстрация на капково напояване в овощна градина от костилкови овощни видове /сливова градина в Добрич/.