Програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България
Програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България / netinfo
Одобрени са два идейни проекта на община Добрич за европейско финансиране по програма ИНТЕРРЕГ – Румъния – България, съобщиха оттам. Първият е в партньорство с Община Меджидия /Румъния/. Той е за  рехабилитация и модернизация на ул. „Никола Петков“ и  част от булевард „Добруджа“.

Вторият, в партньорство с Музейя за природа и наука в Констанца, е проект „Нашият зелен и защитен регион Добрич - Констанца“. Той цели създаване на обща стратегия за опазване на биоразнообразието. Проектът включва провеждане на семинари за заинтересованите страни в региона. В Центъра за защита на природата и животните в Добрич ще бъдат препокрити покривите на подслоните за животни и на административната сграда, ще се изгради нова ограда за бизони и коне, волиер за дропли и волиер за бухал, ще бъде създаден регистър на растенията, характерни за региона.

Добрич може да вземе до 4,7 милиона евро от програмата ИНТЕРРЕГ

По програмата са одобрени общо 140 идеи. Те са насочени към области като транспорт, корабоплаване, околна среда, туризъм, риск в района на Румъния-България. Кандидатстването за финансиране трябва да стане до 16 октомври. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 година.