/ Дарик Добрич
Община Добрич ще кандидатства с проект за ремонт на Огледална зала „Нели Божкова”. Тепърва ще се изчислява стойността на необходимите за ремонта средства. На този етап е ясно, че Общината ще кандидатства пред финансова институция за кредит.

Приеха единодушно бюджета на Добрич за 2019 година

Очакванията са част от средствата да бъдат осигурени като безвъзмездна финансова помощ, а друга част от кредит, съобщи зам.-кметът на Добрич Росица Йорданова. За целта ще  бъде изготвен бизнес план, който ще бъде представен за одобрение пред финансова институция.

И за още едно проектно предложение на община Добрич съобщи зам.-кметът д-р Емилия Баева.То ще бъде представено за одобрение пред Общинския съвет и се отнася за подпомагане на лица с увреждания и възрастни над 65 години, които са с трайна невъзможност да се обслужват сами. От интегрираната здравно-социална услуга могат да се възползват до 158 потребители, уточни д-р Баева. Предвижда се за тях да бъдат осигурявани грижи по два часа дневно.

Стартират ремонтите на две гимназии и една детска градина в Добрич

Проектното предложение „Подкрепа в дома” ще се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”  по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Размерът на средствата е до 401 695 лева в рамките на 18 месеца, като шест от тях са за подготвителни дейности.