Обявиха задължителни правила за прием в детските градини
Обявиха задължителни правила за прием в детските градини / netinfo

Задължителни правила за прием на деца в общинските детски градини, разпространиха от община Добрич. Освен до медиите, правилата са изпратени до директорите на детските заведения, които се задължават да ги поставят на достъпно място, за информация на родителите.

Малчуганите, които ще постъпват в първа възрастова група на детските градини за следващата учебна година, трябва да имат подадени заявления за прием най-късно до 30 април на текущата календарна  година, уточняват от общината. Сред задължителните документи са акт за раждане на детето, документ от работодател за местоработата на родителите, удостоверение за липса на задължения към община Добрич.

Обявяването на списъците с приетите деца в  първите групи в детските градини става на видно място във всяко детско заведение на 30.05, информират още от общината. В едноседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца записват детето си в съответната  детска градина и заплащат депозитна такса.

До 10 юни от отдел „Образование и култура” обявяват незаетите места в детските градини.

Деца със заболявания, както и такива от многодетни семейства, сираци или деца с родители инвалиди се приемат с предимство, припомнят от общината.