/ iStock/Getty Images
Читалището с музейната експозиция за Дора Габе в родното село на поетесата Дъбовик се обновява с ресурс от над 343 000 лева по съвместната оперативна програма "Черноморски басейн", съобщиха от общината в Генерал Тошево.

Партньори в инициативата за популяризиране на общото културно наследство в региона, която ползва общо подкрепа от 2 244 000 лева, са румънската община Мурфатлар и общинският съвет в Болград, Украйна.

В читалищната сграда в Дъбовик вече е поставена PVC дограма, ремонтират се фасадите и покривът, като ще бъдат внедрени и мерки за енергийна ефективност. Ще бъдат обновени концертната зала и всички други помещения и ще бъде доставено модерно оборудване за читалищната дейност.

Музейната експозиция за Дора Габе, която е и патрон на читалището, също ще придобие нов облик. В сбирката сега се съхраняват гипсовата отливка от нейните ръце, ордени и медали, с които е била отличена, една от пишещите й машини, много книги, снимки, лични вещи - свидетелство за творческия свят на поетесата и обичта й към родното място.