Областният управител Детелина Николова
Областният управител Детелина Николова / netinfo
Областният управител на Добрич Детелина Николова ще участва във второто заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 2014-2020 г., информираха от Областна администрация.Заседанието ще се проведе в Гранитна зала на Министерски съвет и ще бъде открито от вицепремиера по европейските фондове в служебния кабинет Малина Крумова.

Основните теми, които Комитетът ще разгледа, са финансовото изпълнение на програмите, прилагането на държавните помощи,  на различните интервенции на европейските структурни и инвестиционни фондове (подхода ВОМР, интеграцията на ромите), изпълнението на финансовите инструменти и ефектите от тях, уточняват от пресцентъра на Министерски съвет.

Участие в заседанието ще вземат представители на Европейската комисия, в качеството им на наблюдатели, на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, национално представителните организации на и за хора с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България, неправителствения сектор и представители на администрацията.