магазин
магазин / netinfo
Регионалната здравна инспекция разкри нарушения в магазини за стоки втора употреба в Добрич, съобщават оттам. На 16 и 30 септември са извършени общо 28 проверки в 23 обекта в града. На пет от тях е преустановена дейността, тъй като предлагали за продажба стоки, които не се допускат - дрехи за деца под една година; обувки; бельо и детски играчки. Такива изделия втора употреба е са забранени за продажба от Наредба №27 за здравните изисквания.

До юридическите лица, експлоатиращи магазините, са издадени предписания за спиране реализацията на установените забранени стоки, които са на обща стойност 5 071 лева. Разпоредено е унищожаване или пренасочване на наличните количества от установените забранени стоки. Съставени и връчени са 5 акта за установяване на административни нарушения на отговорните лица.

В проверените магазини са представени документи за извършена обработка на дрехите втора употреба, предимно извън територията на страната. В едно удостоверение не е бил вписан използвания дезинфектант и метода на прилагане. За отстраняване на нередностите е издадено предписание, като изпълнението му ще бъде контролирано в законовия срок, посочват от Инспекцията.