Кметът на Добрич ще участва в сесия на Комитета на регионите в Брюксел
Кметът на Добрич ще участва в сесия на Комитета на регионите в Брюксел / netinfo
Кметът на Добрич ще участва в 70–та пленарна сесия на Комитета на регионите в Брюксел

Сесията ще се проведе на 6 и 7 юни. Програмата за първия ден предвижда да бъдат разгледани и приети становища за приноса на регионалните и местни власти към европейската стратегия за устойчиво развитие, демографското бъдеще на Европа, както и предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за пощенските услуги. През втория ден ще се дискутират теми, свързани с управлението в европейския консенсус за развитие, пакета за разширяване и страните потенциални кандидат – членки, както и регионите за икономическа промяна.

Отначалото на тази годинаДетелина Николовае редовен член на Комитета на регионите, заедно с още 11 представители на местните власти и участва в работата на различните комисии.