Германска компания строи модерна кравеферма край Генерал Тошево
Германска компания строи модерна кравеферма край Генерал Тошево / община Генерал Тошево

В ход е строителството на модерна кравеферма край с. Красен, Община Генерал Тошево. На площ от около 170 дка  германската Пол Аграр Кампани АД  реализира най-мащабният си проект в нашата страна. Компанията ще изгради кравеферма, която ще отговаря на всички европейски норми и стандарти, както по отношение на строително–монтажните работи, така и по отношение на произведената продукция. В момента се изгражда водохранилище, първият обор и паралелно с това върви направата на сондаж, който ще обезпечи водоснабдяването на целият комплекс.

Специализираната млечна ферма ще бъде с капацитет 2000 крави от породата българско черношарено говедо. За тази цел ще бъдат построени 5 обора, с дължина 230 м и широки 28 м. Също така ще бъде изградена доилна зала, както и помещение, което ще обслужва ветеринарните грижи за животните. Конструкцията на оборите ще се състои от термопанели, а специална система ще извежда отпадъчните продукти до сепаратор, където една част ще бъде отделяна за тор, а течната субстанция ще се филтрира и използва отново в работния процес. Намерението на инвеститора е до месец януари 2014 год. да е готов първия от петте обора и с него да започне реалното отглеждане на крави, в което ще бъдат ангажирани около 30 човека от района.

Продукцията ще се реализира основно на българския пазар. Общата сума на мащабното вложение надхвърля 15 млн.лв. и по план кравефермата трябва да е изцяло готова до края на 2015 година.