Деца от Силистра учиха какво е тероризъм и как да общуват с непознати
Деца от Силистра учиха какво е тероризъм и как да общуват с непознати / ОД на МВР - Силистра

Полицията в Силистра организира поредица от превантивни беседи в училища и детски градини в областния град. Целта е децата да бъдат запознати с еветуалните рискове на улицата, в училище и вкъщи и да бъдат изградени у тях модели за безопасно поведение.

Какво е тероризъм
и как да действаме при терористична заплаха е темата, представена от полицейски инспектор Алтан Мехмед пред учениците от началния курс в ОУ „Отец Паисий” и ОУ „Иван Вазов”. С децата и педагозите са проведени симулативни игри, представящи нападение от терористи, като ефективен начин за изграждане на практически правила за действие в подобна ситуация.

Деца от Силистра учиха какво е тероризъм и как да общуват с непознати
netinfo

Пред ученици от ОУ „Св.св.Кирил и Методий” инспектор Мехмед е представил работата на охранителна полиция, нейните основни правомощия и задачи. Децата са били запознати с униформите, отличителните знаци и помощните средства, които използват полицаите, както и как и кога може да търсят помощ от тях.

Деца от Силистра учиха какво е тероризъм и как да общуват с непознати
netinfo

Темата на превантивната беседа с малчуганите от ЦДГ „Нарцис” и ЦДГ „Добруджа” е свързана с правилата за безопасно общуване с непознати. По достъпен за децата начин и под формата на игри те са били запознати с опасностите от общуване с непознати на улицата или на детската площадка.

Работата на полицията в училищата и детските градини ще продължи през цялата учебна година. Тя се осъществява в рамките на цялостния комплекс от мерки за опазване живота и здравето на децата.