класна стая
класна стая / netinfo
С изпит по български език и литература, който е днес, започва националното външно оценяване на четвъртокласниците. Целта е да се измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, да се определи каква е необходимостта от подкрепа, ако има такава, както и да се направи мониторинг на образователния процес, уточняват от образователното министерство. Тази година четвъртокласниците в България са 63 883 деца. В област Добрич те са над 1500. Изпитът започва в 10 часа.
 
По български език и литература учениците ще бъдат оценявани върху диктовка и текст за четене с разбиране, към който има 11 задачи.

Преподавател: Децата все по-малко разбират това, което учат

На 14 май ще се проведе изпитът по математика, на 16 май е този по „Човекът и обществото”, а на 17 май –  по „Човекът и природата“. И по трите предмета тестът включва 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип, на които учениците трябва да отговорят сами. 

На всеки от изпитите четвъртокласниците ще имат на разположение един учебен час за работа върху задачите, а продължителността им за децата със специални образователни потребности е два учебни часа.

Начален учител: Детето трябва да е свободно след училище, не да пише домашни

С резултатите от националното външно оценяване по математика за 4-ти клас може да се кандидатства за обучение в прогимназиален етап в профилираните гимназии с профил “Математика” и “Природни науки”, като тежестта им при балообразуването се определя от конкретното училище.