Зелена светлина за “Супер Бургас
Зелена светлина за “Супер Бургас / netinfo
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев утвърди меморандум за изпълнение на проекта "Зона за обществен достъп на морска гара, железопътна гара и автогара Бургас” (ЗОД)- съобщиха от транспортното министерство. Меморандумът е подписан от кмета на община Бургас Димитър Николов, областния управител на Бургас Любомир Пантелеев, генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” Петър Сеферов, генералния директор на НК „Железопътна инфраструктура” Антон Гинев и от изпълнителния директор на БДЖ ЕАД Христо Монов.

По този начин се дава възможност за координация на съвместните действия на различните институции за изпълнението на проекта  добил популярност под името “Супер Бургас”.  Инициатор на идеята за отварянето на Бургас към морето е Павел Маринов- водач на социалистите в ОбС и съветник на транспортния министър.

Проектът е обявен за обект с национално значение и срокът  за изпълнението му е  до 2014 г. Целта е Пристанището да се превърне в логистичен транспортен център, важен елемент от Трансевропейските транспортни коридори. В меморандума са заложени четири етапа по изпълнението на проекта . В първия етап финансирането е предвидено от средства на ДП ”Пристанищна инфраструктура” и НК ”Железопътна инфраструктура. Средства по ОП Регионално развитие или инвестиционен заем ще бъдат използвани във втория етап и третия етап.

Предстои създаването на междуведомствено координиращо звено, което ще следи изпълнението на дейностите по изработването на идеен архитектурен проект за ЗОД. Това звено ще е съставено от един, поименно определен представител на всяка от страните, подписали документа .

Проектът ще даде нов тласък за развитието на морския туризъм и за привличане на повече посетители чрез яхтения и круизния туризъм. “Супер Бургас” ще съдейства за увеличаване на броя, видовете и качеството на услугите за граждани и гости на община Бургас, предлагани на територията на трите гари: митнически, гранични, агентски, брокерски, куриерски, пощенски, финансови и културно-развлекателни.