/ РИОСВ-Бургас
Със заповед на министъра на околната среда и водите на основание на Закона за биологичното разнообразие се забранява събирането на блатно кокиче от находищата в созополското село Присад, в защитена местнот „Чаирите“ край Горица, защитена местност „Блатото“ край Созопол и местността „Блатата“ край Лозенец. Събирането е разрешено само в защитената местност „Калината“ край Слънчев бряг.

През миналата седмица приключиха проверките на Регионалната инспекция по околната среда и водите за оценка на състоянието на популациите на блатно кокиче в контролираните находища в региона. Те имат за цел да установят общото състояние на растенията, тяхната плътност на разпространение, жизненост и брой цветове. Глобата за неспазване на заповедта е ог 100 до 100 лева за физически и от 200 до 5000 лева за юридически лица.