Украински медици могат да получат работа в УМБАЛ-Бургас, в случай че отговарят на изискванията за наемане на медицински кадри.

"Освен трудов договор, те могат да разчитат и на социални придобивки, от каквито се ползват и българските медици - например съдействие при жилищно настаняване", съобщи говорителят на болницата Юлия Андреева.

Генчовска посрещна на ГКПП Дуранкулак евакуираните от Киев българи

Трудовият договор дава допълнителни преимущества на украинските граждани от български произход, които желаят да се завърнат и установят трайно в България.

Те могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване, в случай, че имат сключен трудов договор с български работодател за срок, по-голям от шест месеца.

За допълнителна информация относно започването на работа в УМБАЛ-Бургас украинските медици могат да се обадят на тел. 0879/35-77-72.
БТА