Ученици от Созопол с молба към кмета: Искаме статуя на Аполон

Созопол
Созопол
Учениците от седми клас в СУ ”Св.св. Кирил и Методий” в Созопол посетиха сградата на Община Созопол в днешния Ден на отворените врати, посветен на Деня на българската община. Инициативата е на Община Созопол и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, които миналата година организираха по този повод заседание на общинския съвет с участие на ученици от училища в общината.
 

Д-р Калин Димитров: Открихме много потопени селища, но това край Созопол е най-впечатляващо


Учениците бяха посрещнати от зам.кмета Катя Стоянова, секретаря на общината Веселина Спасова, директора на Дирекция Култура и хуманитарни дейности Марияна Паскалева и секретаря на младежта и спорта Христо Бардуков. Във фоайето те разгледаха снимките на кметовете на общината през годините и бяха запознати с традицията за отбелязване на Деня на българската община от Яна Сотирова, секретар на Общинсата комисия за борба с противообществените прояви, след което разгледаха общината, посетиха кабинети и се запознаха с дейността на различните звена и дирекции. Техни гидове бяха зам. кмета Катя Стоянова, секретаря на общината Веселина Спасжова и секретаря на младежта и спорта Христо Бардуков.

Гостите посетиха кабинетите на заместник кмета и на секретаря на общината и бяха запознати с тяхната дейност. Запознаването с дейността на общинската администрация продължи с посещение в дирекцията по финанси, където се срещнаха с главния счетоводител на общината Златка Мусева. Финансовата част от обиколката продължи с посещение в Данъчна служба, където бяха запознати с работата и дейността на служителите й.

Със спечелените и реализирани европейски проекти и с дейността на администрацията по обслужване на проекти с европейско финансиране, учениците бяха запознати от зам. кмета Петя Чапевова. Интересна бе и срещата с главния архитект на общината  Свтлозар Рашков, който ги запозна с дейността си. Един от гостите заяви желание да стане архитект и получи пожелание след завършването си да се върне на работа в общината.
 

Панайот Рейзи: Законът за обществените поръчки не работи, пак


Преди да посетят кабинета на кмета, учениците посетиха фронт- офиса на общината и се запознаха с дейността на служителите му на принципа обслужване на граждани на едно гише. Учениците беха посрещнати от кмета на Община Созопол Панайот Рейзи, който разказа на малките си гости основните моменти от работата си като кмет. Той успя да разчупи обстановката и да накара учениците да се почувстват добре в кметския кабинет. Те му отвърнаха с много въпроси и предложения, сред които построяването на статуята на Аполон и парк с много зеленина и без ресторанти в него.

Срещата завърши със снимка за спомен и обещание пак да посетят кмета, за да разговарят за бъдещето на Созопол.