Пари за смет в мобилните центрове
Пари за смет в мобилните центрове / пресцентър Община Бургас

Община Бургас и ОП "Чистота ЕКО" започнаха кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове, разположени на територията на града.

Инициативата има за цел да насърчи опазването на околната среда, а най-активните в нея ще получат награди.

За целта е пусната в действие специална електронна система. При регистрация всеки ще получава баркод карта. Чрез нея ще се отчита предаването на разделно събраните отпадъци и в зависимост от количеството гражданите ще получават точки.

Първите десет, събрали най-голям брой точки, в края на годината ще получат материални награди на обща стойност 2500 лева, осигурени от общината. Всички останали, събрали над 1000 точки, ще получат безплатно по 10 литра пакетиран компост. За всеки 500 точки над 1000 души ще получат допълнително 5 литра компост.

Междувременно продължава кампанията по безплатно раздаване на висококачествен компост в пакети от 5 литра, произведен от ОП "Чистота ЕКО". Всеки, който желае да се възползва от тази инициатива, трябва да представи документ за всеки отделен имот, за който до 30 април е заплатен пълният размер на дължимите данък «Сгради» и такса «Битови отпадъци».