Работодатели и индустриалци в Несебър
Работодатели и индустриалци в Несебър / netinfo
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България оргаанизира днес в Несебър конференция на тема: „Здравето и безопасността на работното място в полза на бизнеса и заетостта в Югоизточен район за планиране”.

Главeн лектор на срещата в хотел „Биляна бийч” е Гълъб Донев, директор на Дирекция „Условия на труд, управление при кризи и алтернативна служба” в Министерството на труда и социалната политика”.

Целта на конференцията е българските предприемачи да се запознаят с подхода за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и какъв е пътят за разработване и внедряването на системите за управление на тези условия.