Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас извършиха проверка по сигнал за разораване на дюни на южния плаж в Несебър. На място е констатирано, че е изкопан ров с дълбочина около метър по протежение на черния път, водещ към плажа. С GPS устройство е установено, че изкопът преминава по границата на защитената територия “пясъчни дюни”, без да навлиза в нея. Това съобщиха от инспекцията.

Защитената територия не е засегната, но е констатирано нарушаване на ландшафта. В момента на извършване на проверката не е установено присъствие на лицата, извършили изкопа. Предстоят съвместни проверки и с други компетентни органи за установяване на причините за нарушението и образуване на административно-наказателно производство, включително и предприемане на мерки за възстановяване на нанесените щети.

Разораха част от екзотичните дюни на Южния плаж в Несебър (ВИДЕО/СНИМКИ)

На 13.01.2023 г, до ДЛС „Несебър” е изпратено предписание от РИОСВ-Бургас за ограничаване достъпа на моторни превозни средства (МПС) до защитена територия на дюнни образувания на Несебър – юг. Според предписанието, трябва да се монтира трайно възпрепятстващо съоръжение, ограничаващо единствено навлизането на превозни средства от севернта страна на защитената територия. Нарушението е извършено от срещуположната страна на територията.

Вчера концесионерът на южния плаж в Несебър информира медиите, че част от дюните са разорани, вероятно с багер. Той е подал сигнал до Министерството на туризма, Областната дирекция на МВР-Бургас, Община Несебър и РИОСВ.

От Министерството на туризма съобщиха, че също ще извършат проверка във връзка със съобщенията за унищожени дюни на южния плаж в Несебър, като ще работят в сътрудничество с МВР и останалите компетентни органи и институции до изясняване на обстоятелствата. При установяването на нарушител ще бъде съставен акт за административно нарушение.