/ Веселин Максимов
Експозицията е дело на Георг Кайм, който от години събира подобни и цялата му колекция наброява над 400 картички
Интересна изложба можете да видите на третия етаж на „Артиум“ в Несебър.

Германска медия: България се старае да промени имиджа си на бедняшка колиба

Тя представя около 40 поздравителни картички, изпратени през 70-те и 80-те години на миналия век от граждани на бившите ГДР и ГФР, почивали в града и околностите.

2

Експозицията е дело на Георг Кайм, който от години събира подобни и цялата му колекция наброява над 400 картички.

Освен чистото възхищение от тукашната природа и българското гостоприемство, те изразяват и много други различни емоции.

3

В някои от тях „западногерманче“ негодува срещу липсата на шоколад по време на социализма, в други недоволството е заради слабия дебит на питейната вода.

Ако имате път към Несебър, непременно посетете изложбата в център „Артиум“.

4