к
к / Веселин Максимов
Инспекторите на НАП Бургас от звено „Фискален контрол“ започнаха проверки в търговските обекти в региона за спазването на последните изисквания към касовите бележки и подаването на данни за продажбите.
 
Проверяваме онлайн хонорарите си от 2018 г.

От 1 април всяка регистрирана по ДДС фирма, която не използва софтуер за управление на продажбите, трябва да отпечатва на касовите си бележки QR код, а устройството да изпраща данни в НАП за всеки фискален бон в реално време.
 
Всяка втора декларация в НАП Бургас влиза електронно

Нерегистрираните по ДДС имат срок до края на юни, а използващите софтуер за продажбите до края на септември, в който да приведат дейността си в съответствие с новите правила.