Обсъждат кризата и ефекта върху  риболовните флотове на ЕС
Обсъждат кризата и ефекта върху риболовните флотове на ЕС / netinfo
Конференция за преструктурирането на риболовните флотове засегнати от икономическата ще се проведе в Созопол на 31 октомври. Ще се дискутират временните конкретни действия с цел поощряване на преструктурирането на риболовните флотове потърпевши от очертаващата се рецесия

Разясненията във форума ще се водят от представители на Европейската комисия и ще са съпроводени с коментари и дебати със заинтересованите.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ организира своите членове-собственици на риболовни кораби за участие във форума по разясняване на съответния Регламент 744/2008 на ЕО. В регламента са залегнали мерки за временно и окончателно прекратяване на риболовната дейност, инвестиции на борда с цел намаляване на зависимостта на риболовните кораби от горивата, социално икономически компенсации, както и определени действия от общ характер.

Очаква се в конференцията да се включат, собственици на кораби, представители на рибарски сдружения и рибарски кооперации и други.