Общината взе част от парк Росенец, ще прави канализация
Общината взе част от парк Росенец, ще прави канализация / Google

Министерският съвет прехвърли на Община Бургас безвъзмездно правото на собственост върху 21 имота с обща площ 22 дка, намиращи се в Лесопарк „Росенец".

Очаква се съвсем скоро местната администрация да започне изпълнението на проект за „Водоснабдяване и канализация на територията.

Терените обхващат така наречената зона „Хижи". Предвижда се извършването на реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нова канализация за цялата територия на Лесопарка.