Созопол
Созопол
Във връзка с изпълнение на Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.,

ОБЩИНА СОЗОПОЛ обявява свободни работни места за следните длъжности:
 
- „Диспечер“ – 1 позиция при 4-часов работен ден;
Изисквания:
Образователна степен - бакалавър или специалист;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

- „Шофьор“ – 1 позиция при 4-часов работен ден.
Изисквания:
Образователна степен – основно или средно образование;
Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;
Свидетелство за правоуправление на МПС кат. В.

- „Доставчик“ – 7 позиции на 8-часов работен ден и 3 позиции на 4-часов работен ден
Изисквания:
Образователна степен – основно или средно образование;
Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

Необходими компетентности за всяка от позициите:
Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;
Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете; умение за комуникация и ориентиране в различна социална среда;
Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най–добър краен резултат.

Работно място: Звено за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, гр. Созопол, пл. Черно море №2.
 
Заявление и автобиография се подават във Фронт-офиса на Община Созопол до 24.04.2020г.