/ Община Бургас
"Няма да променяме местните данъци и такси през тази годината. За да се увеличат приходите предвидихме друг подход - максимално свиване на разходите за дейности и събития, както и сериозна административна реформа чрез намаляване на щата и издръжката на общинска администрация.

Съществуващата численост на персонала ще бъде намелена със 140 щатни бройки". Това каза кметът на Бургас Димитър Николов по време на представянето на проекта за бюджета на общината през настоящата година.

"За разлика от други общини, които компенсират намалените приходи с увеличаване на местните данъци и такси, Община Бургас ще ги запази на същите нива. Заставайки зад това решение, предприемаме значителни реформи в общинска администрация с цел освобождаване на средства за подпомагане и гарантиране на важните сфери - здравеопазване, социални дейности, образование и инфраструктура", добави кметът.

323 милиона лева е финансова рамка на бюджета. От тях 47 милиона са средствата по европейски проекти. Осигурен е финансов буфер, ако се наложи отново да се реагира в подкрепа на бургаското здравеопазване при борбата срещу COVID-19.

Заделени са средства за стимулиране на полети към Летище Бургас в подкрепа на регионалния туризъм. Предвидени са и средства за продължаване на разкопките на "туристическия обект "Акве Калиде", както и средства за издирване на подводни обекти в заливите Ченгене скеле и полуостров Форос, като целта е да се локализират корабокрушения и да се направят евентуални разкопки на корабите.