/ Община Бургас
Настоящата картина от проучванията представя богата гама от ранновизантийска и средновековна архитектура и материали
Поредното проучване на известния античен и средновековен град Акве Калиде започна на 4 септември.

То се oсъществява след необходимото финансиране и съдействие от Община Бургас чрез Регионалния исторически музей. Този път изследванията са съсредоточени в север-североизточната вътрешност на ранновизантийската баня. Настоящата картина от проучванията представя богата гама от ранновизантийска и средновековна архитектура и материали.

Стартира археологическият сезон за разкриване на тайните на „Акве калиде“

След като през 2022 г. бе установено местоположението на калдариума, през настоящия археологически сезон той вече окончателно бе разкрит в сравнително добре запазено състояние с плътна хидрофобна мазилка, съобщиха от Общината.

Община Бургас

Паралелно с това продължава отварянето на хипокаустното помещение и на античния канал. Откриваните находки - фрагмент от оброчна плочка с посветителски надпис, изящни теракоти, части от лампи, монети, за пореден път препотвърждават активното му използване още в Античността, което се свързва с наличието на нимфеум в тази зона.

От голямото количество монетен материал от Античността и Ранновизантийската епоха отново доминират монетите от ІV в. Усилията на екипа са насочени и към разкриването на засечения през 2022 г. басейн в обсега на античния каптаж, използван до неотдавна, а по-късно бетониран.

Община Бургас

Изцяло нов момент в тазгодишната археологическа кампания е установяването на няколко средновековни жилищни сгради над ранновизантийските структури. Те показват едно плътно застрояване и интензивен живот от края на ХІІ - началото на ХІІІ в.

Археологическият музей в Бургас показва находки, открити на плажните ивици

Разкрита също така е по-голямата част от средновековна отводнителна система, състояща се от две шахти и тръбопроводи. Синхронни са и материалите от художествена керамика с преобладаваща сграфито керамика, печат и множество монети.

В по-късен период в северната част на ранновизантийската баня върху късноантичните - ранновизантийски и средновековните структури е бил развит некропол.