/ iStock/Getty Images
След извършена проверка на терен по сигнал за строителство в местността "Поляните", в землището на село Синеморец и изискана допълнителна информация от строителния контрол, РИОСВ Бургас предприе администраивно-наказателна процедура за неизпълнение на условие, постановено в Решение БС-03-ОС/02.03.2017 г., за оценка по съвместимост на инвестиционното предложение. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Съгласно поставените в решението условия, строителстелните дейности не се разрешават в гнездовия период на птиците - от март до август.

Лицето, извършило дейността, е поканено за съставяне на акт по реда на Закона за билогично разнообразие. Санкцията за извършеното нарушение за физически лица е от 500 до 10 000 лв.

От МОСВ посочват, че имотът попада в границите на природен парк "Странджа" и в две защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000".
БТА