Копаят в Българово, довършват канализацията
Копаят в Българово, довършват канализацията / община Бургас

Започва доизграждането на канализационната система в град Българово.Проектът се изпълнява в четири етапа, като първият бе реализиран през 2011 г., когато бяха изградени колектори за битови отпадъчни води.

За изпълнението на ІІ етап, Община Бургас кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда.

В рамките на осигурените за тази година 2,2 млн. лв. ще бъдат изградени 5 километра канализационни клонове и прилежащите към тях сградни канализационни отклонения.

Строителството ще бъде изпълнено за 275 календарни дни. За реализацията на пълния обем канализационни клонове по одобрения проект, Община Бургас ще кандидатства за отпускане на допълнително финансиране.

Заради изпълнението на дейностите са затворени:

1. Улица "Георги Димитров";

2. Кръстовището на ул. "Митко Палаузов" и ул. "Георги Димитров";

3. Кръстовището на ул. "Искър" и ул. "Георги Димитров";

4. Кръстовището на ул. "Обходна" и ул. "Хаджи Димитър".